Deviens expert·e junior ENABEL en agriculture durable

Travaille pour Eclosio et ULB Coopération dans le cadre d’uni4coop et du programme junior ENABEL. Découvre l’offre d’emploi sur http://bit.ly/Enabel2020

Deviens expert·e junior ENABEL en agriculture durable
  • Belgique
  • Sénégal

Moins de 31 ans et envie de donner du sens à ton talent ?

Le Programme Junior – organisé par l’Agence belge de développement (Enabel) – te donne l’opportunité de travailler pendant 1 à 2 ans au sein de projets de développement mis en œuvre par Enabel ou l’un des 26 Acteurs Non Gouvernementaux (ANG) belges affiliés au Programme Junior. Tu partiras dans l’un des 14 pays partenaires de la Coopération belge dans l’objectif de contribuer activement aux Objectifs de développement durable (ODD).

Durant ton expérience sur le terrain, l’accent sera mis sur le développement de tes compétences, l’innovation, le contact avec les réalités locales ainsi que sur le développement de réseaux et partenariats.

1 poste est actuellement à pourvoir afin de venir renforcer notre équipe Eclosio/ULB Coopération au Sénégal :

Intéressé(e) ?

Si tu réponds aux conditions d’admission générales et aux critères spécifiques de ce poste, postule en ligne du 8 septembre à 12h00 (midi – heure de Bruxelles) au 22 septembre 2020 à 12h00 (midi – heure de Bruxelles).

Plus d’infos sur ENABEL et le programme Junior via juniorprogramme.be

Je bent jonger dan 31 en je wil je talent zinvol inzetten?

Dan is het Juniorprogramma geknipt voor jou. Het Juniorprogramma wordt georganiseerd door het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel. Het biedt jou de kans om één tot twee jaar te gaan werken in een ontwikkelingsproject. Concreet draai je dan mee in een project dat wordt uitgevoerd door Enabel zelf of door één van de 26 Belgische niet-gouvernementele actoren die zijn aangesloten bij het Juniorprogramma. Je vertrekt naar één van de 14 partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking om actief bij te dragen aan de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

Tijdens je ervaring op het terrein ligt de nadruk op het ontwikkelen van je competenties, op innovatie, op contact met de lokale realiteit en op het uitbouwen van netwerken en partnerschappen.

Wij zoeken momenteel een jong talent om het team van Eclosio/ULB-Coopération in Sénégal te versterken :

Ben je geïnteresseerd?

Solliciteer online van 8 september 12.00 u (plaatselijke tijd Brussel) tot 22 september 2020 om 12.00 u (plaatselijke tijd Brussel), indien je beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden en aan de specifieke criteria van deze functie.